Ploegbaas

We zijn momenteel nog opzoek naar een ploegbaas om ons team te versterken!

Taakomschrijving

 • Regelmatig/dagelijks staat u in voor het verdelen en waar nodig toelichten van de opgedragen taken onder de medewerkers
 • Medewerkers motiveren door de voortgang van de opdracht te bespreken en helpen bij het oplossen van problemen
 • Erop toezien dat de opdrachten correct uitgevoerd worden om te tevredenheid van de klant te verzekeren
 • Communiceren met de klant/architect/zaakvoerder op een correcte manier over de voortgang van de opdracht. Dit om ervoor te zorgen dat er een inschatting kan gemaakt worden van de geleverde werken en bij eventuele problemen kan ingrijpen.
 • Vlot kunnen omgaan met technische incidenten en onvoorziene omstandigheden die meerkosten of wijziging in de timing veroorzaken.
 • Zorgen voor materiaal zoals een goede huisvader, die waakt over het juist gebruik van het materiaal, machines om de kosten zo laag mogelijk te houden en verspilling te voorkomen.
 • Signaleren van materiële problemen, tekorten of misbruiken om er zo snel mogelijk aan te verhelpen.

Persoonlijke vaardigheden

 • maakt efficiënte werkverdeling en tijdsplanning op
 • spreekt de juiste mensen aan voor een taak rekening houdend met hun bekwaamheden en beperkingen
 • Kan een realistisch inschatting maken van de werkevolutie, weet welk en hoeveel materiaal er nodig is voor het project/taak.
 • Je treed motiverend op naar de medewerkers
 • is vriendelijke en geduldig maar laat zich niet intimideren
 • Toont en uit tevredenheid als een taak goed en tijdig uitgevoerd is.
 • Slaat zelf ook de hand uit de mouwen en werk mee
 • Toont enthousiasme en is optimistisch ingesteld.

Wat bieden wij u?

 • Vergoeding volgens de barema’s die van toepassing zijn in de bouw
 • eigen voertuig tijdens de werkuren  waar men zelf verantwoordelijk voor is
 • woon/werkverkeer vergoeding
 • jaarlijkse bedrijfsuitstap(pen)
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
 • een jong en dynamisch team om in te werken
 • aangename werksfeer
 • begeleiding bij de  opstart in de firma door middel van overleg met de eindverantwoordelijke
 • grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheid

Heeft u nog vragen over deze vacature of wenst u op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures? Contacteer ons via info@vansteenkistebvba.be of 09/278 57 36.